Wideo

Grenlandiýa, ýokary hilli häzirki zaman iş eşikleri, açyk dynç alyş eşikleri we ýagyş eşikleri bilen üpjün ediji

Ine, GREENLANDyň wideosy.Häzirki zaman iş eşiklerimiz, açyk dynç alyş eşiklerimiz we ýagyş eşiklerimiziň täze dizaýny, moda tendensiýasyny paýlaşmak, hünär bilimleri we gülkünç gündelik durmuş hakda has giňişleýin wideo üçin “YouTube” -a basyň.Özümizi kämilleşdiriň, sizi gowulaşdyryň!Bizi tanaň we biziň bilen lezzet alyň!

Müşderilerimize we dostlarymyza all hemmäňize Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýyl gutly bolsun
goldawyňyz üçin sag boluň , hemmämiz üçin iki ýyl kyn boldy.
Ine, bagtly we abadan 2022 to
2022, seniň bilen, biziň bilen, has gowy Ro Christmasdestwo!
Hyzmatdaşlygyň has çuňňur derejesine sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!
Açyk we işleýän hünärmen öndüriji we eksportçy hökmünde
eşikler 1200 her ýyl 1200000 sany eşik eşiklerini hemme ýere eksport edýäris
esasan Europeewropa we Amerika.
Esasy önümlerimizde iş eşigi jaket, açyk eşik, ýagyş köýnegi, ýagyş,
ponço, ýagyş palto we ş.m.
Zawodlarymyz BSCI, WRAP, MERLIN, COSTCO we beýleki zawodlardan geçdi
barlaglar, Oeko-tex 100 tarapyndan tassyklanan önümler, Reach we ş.m.
 

Habaryňyzy bize iberiň: