Biz hakda

biz hakda

GREENLAND 2004-nji ýylda döredildi. Biz ýokary hilli iş eşikleri we açyk dynç alyş eşikleri bilen meşgullanýarys.Şol sanda işleýän gyş penjek we balak, beden gyzdyryjylary, ýumşak penjekler we balaklar, ýel döwýänler we ýagyş eşikleri.

Grenlandiýanyň bir egin-eşik fabrigi bar we beýleki 20 zawod bilen hyzmatdaşlyk edýär.Güýçli integrasiýa we önümçilik kuwwaty bilen 15000 önümimiz bar we her ýyl Europeewropa we Amerika 1200000 sany eşik geýýäris.16 ýyllyk ösüş döwründe GREENLAND Satyş bölümi, Dizaýn bölümi, Tehniki bölüm, nusga alma bölümi, QC bölümi we iberiş bölümi ýaly gowy guramaçylykly gurluş bilen işleýär.BSCI tarapyndan barlanan zawodlar bilenWRAP, MERLIN, COSTCO, DISNEY we Oeko-tex 100, REACH tarapyndan tassyklanan önümlerEN ISO20471, EN343, Global gaýtadan işlenen standart we ş.m., Europeewropada we Amerikada ýokary hilli iş eşikleri we açyk eşik markalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Satmak biziň ýeke-täk maksadymyz däl.Biziň isleýän zadymyz, müşderilere uzak möhletleýin ösüş gazanmak üçin kömek etmekdir.Şeýlelik bilen bäsdeşlik bahasyndan we wagty gowşurmakdan başga-da aşakdaky ýaly goşulan baha ünsi jemleýäris:

Gaty hil gözegçiligi.

Freygy-ýygydan täze dizaýnlar we tendensiýa maglumatlary.

Çalt we mugt nusgalar.

Customöriteleşdirilen býudjet üçin üýtgeşik çözgüt

Ammar ammary

Qörite QTY.ululygy we nagyş hyzmaty.

“Özümizi kämilleşdiriň, sizi gowulaşdyryň” biziň korporatiw gymmatlyklarymyzdyr.GREENLAND, işjeň, täsirli, üznüksiz gowulaşýan topar.Hytaýda professional hyzmatdaşyňyz we ygtybarly dostuňyz boljakdygyna ynanýarys.

图片 4
impv11 (1)
impv22 (1)
impv33 (1)

Habaryňyzy bize iberiň: