වීඩියෝ

ග්‍රීන්ලන්තය, උසස් තත්ත්‍වයේ නවීන වැඩ ඇඳුම් සඳහා එළිමහන් සැපයුම්කරු, එළිමහන් විවේක ඇඳුම් සහ වැසි ඇඳුම්

මෙන්න ග්‍රීන්ලන්ඩ් හි වීඩියෝ පටය. අපගේ නවීන වැඩ ඇඳුම්, එළිමහන් විවේක ඇඳුම් සහ වැසි ඇඳුම් නව මෝස්තර, විලාසිතා ප්‍රවණතා බෙදා ගැනීම, වෘත්තීය දැනුම සහ විනෝදජනක දෛනික ජීවිතය පිළිබඳ වැඩිදුර වීඩියෝ සඳහා කරුණාකර යූ ටියුබ් ක්ලික් කරන්න. අපව දියුණු කර ගන්න, ඔබව යහපත් කරන්න! අපව දැන අප සමඟ විනෝද වන්න!

To all our Customers and Friends,we would like to wish you all a very Merry Christmas & A Happy New Year
 thank you for all your support, it’s been a tough couple of years for us all.
 Here’s to a happy and prosperous 2022!
2022,with you,with us,a better Christmas!
Looking forward to a deeper level of cooperation!
As a professional manufacturer and exporter of outdoor and working 
garments,we export around 1200000 pcs garments every year to all over
the world which mainly are Europe and America.
Our main products include workwear jakcet,outdoor garment,rain wear,rain,
poncho,raincoat,etc.
Our factories have passed BSCI,WRAP,MERLIN,COSTCO and other factory 
audits,products certificated by Oeko-tex 100, Reach and so on.