វីដេអូ

ហ្គ្រីនលែនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់សំលៀកបំពាក់ការងារទំនើបសំលៀកបំពាក់លំហែកាយក្រៅនិងអាវភ្លៀង

នេះគឺជាវីដេអូរបស់ហ្គ្រីនឡែន។ សម្រាប់វីដេអូបន្ថែមអំពីសំលៀកបំពាក់ការងារទំនើបសំលៀកបំពាក់លំហែកាយខាងក្រៅនិងអាវភ្លៀងរចនាម៉ូដថ្មីការចែករំលែកនិន្នាការម៉ូដចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកំប្លែងសូមចុចយូធូប ធ្វើឱ្យខ្លួនយើងប្រសើរឡើងធ្វើឱ្យអ្នកប្រសើរឡើង! ស្គាល់យើងហើយរីករាយជាមួយយើង!